PostHeaderIcon Казани за ракия и дестилационни инсталации

Фирма „АСА – ДеСтил” ООД  е наследник на фирма ЕТ "АСА - Андонов" основана през 1994г. лежаща не дългогодишни традиции в обработката на художествената обработка на кована мед.

Медникарството е традиционен занаят по българските земи. Този занаят е оставил дълбоки следи в българския бит дори по времето на османското владичество. През този период медникарските изделия са строго регламентирани от еснафските организации и има няколко ясно обособени медникарски центрове. Пловдив заема челно място  при медникарските занаяти от векове.

Нашата фирма съчетава богатото наследство и традициите със съвременните технологии разработени през последните години. Ние се опитваме максимално да задоволим нуждите и потребностите на нашите клиенти. В последно време се обогати научната информация относно същността на процесите при изработването на различните  категории високо алкохолни напитки  и спиртните технологии на високо алкохолните напитки ,в частност при производството на ракии, бренди ,уиски и конячен дестилат се внедряват високо ефективни дестилационно-ретификационни системи с прекъснато и непрекъснато действие, доближаващи се до максимална степен до класическите методи на дестилация. Нашата фирма в максимална степен развива и следи развитието на високо алкохолната и спиртната промишленост ,като подобряваме постоянно нашата продукция.